Category

Corona

Skriv under uppropet för enskilda firmor

By Corona

Manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik samt flera andra kulturskapargrupper kan inte ta del av regeringens krispaket, bland annat förändringarna av a-kassan och korttidspermittering, detta då man driver sitt företag som enskild firma. Vi uppmanar förbundets medlemmar att skriva under uppropet för krispaket riktade till egenföretagare under coronakrisen.

Här kan du skriva under uppropet och läsa det i sin helhet. 

Upprop för enskilda firmor

By Corona, Förbundet, Kulturpolitik

Dramatikerförbundets medlemmar har drabbats hårt av spridningen av covid19 med bland annat inställda teaterföreställningar, stoppade film- och tv-inspelningar, avbrutna utvecklingsprocesser och avbokade besök i skolor. Möjligheten till försörjning har försvunnit från en dag till en annan och många känner en stor oro för hyra och mat. Därför välkomnar Dramatikerförbundet de stöd från regeringen som nu ges till enskilda dramatiker, manusförfattare och översättare i form av stipendier från Författarfonden.

Läs mer

Så fjärran, så nära

By Corona, Redaktören har ordet

Den fjortonde april höll Dramatikerförbundet sitt första styrelsemöte på distans. Alla i styrelsen och på kansliet kunde medverka och stämningen var inte alls så besvärad som bilden visar. 

Kansliets och förbundets arbete pågår för fullt, digitalt och på distans, men vi hoppas att vi snart ska kunna ses som vanligt igen. Och om även nästa styrelsemöte sker på distans lovar jag att förvarna mötesdeltagarna innan jag tar en skärmavbild.  

Text: Daniel Karlsson, manusförfattare och redaktör dramatiker.se

Frågor och svar om a-kassa

By Corona

Igår presenterade regeringen åtgärder i a-kassan till följd av corona-pandemin. Det har uppkommit många frågetecken kring vad som egentligen gäller för egenföretagare. Nedan hittar du frågor och svar kring a-kassan utifrån ett dramatiker/manusförfattar/översättar-perspektiv. Om du beslutar dig för att gå med i a-kassan rekommenderar vi att du gör det idag (31 mars), då får du räkna in hela mars om du söker a-kassa.

Vi kommer senare att återkomma med frågor och svar kring regeringens krispaket för småföretagare. Förbundet följer löpande utvecklingen och de lösningar som presenteras och som kan tänkas underlätta för förbundets medlemmar. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet med frågor, både högt och lågt. Du når oss på info@dramatiker.se eller 08- 21 33 10 (mån-fre 10-12 och 13-15).
Läs mer

Loading...