Igår presenterade regeringen åtgärder i a-kassan till följd av corona-pandemin. Det har uppkommit många frågetecken kring vad som egentligen gäller för egenföretagare. Nedan hittar du frågor och svar kring a-kassan utifrån ett dramatiker/manusförfattar/översättar-perspektiv. Om du beslutar dig för att gå med i a-kassan rekommenderar vi att du gör det idag (31 mars), då får du räkna in hela mars om du söker a-kassa.

Vi kommer senare att återkomma med frågor och svar kring regeringens krispaket för småföretagare. Förbundet följer löpande utvecklingen och de lösningar som presenteras och som kan tänkas underlätta för förbundets medlemmar. Du är alltid välkommen att kontakta kansliet med frågor, både högt och lågt. Du når oss på info@dramatiker.se eller 08- 21 33 10 (mån-fre 10-12 och 13-15).
Vad är a-kassa?  

A-kassa är ersättning till dig som är arbetslös och uppfyller villkoren för a-kasse-ersättning.

Vilka villkor måste uppfyllas för att få ersättning? 

Du måste vara medlem i en a-kassa, stå till arbetsmarknadens förfogande samt uppfylla ett arbetsvillkor.

Hur ställer jag mig till arbetsmarknadens förfogande? 

Du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Detta bör du göra så fort du förlorat din anställning. Du måste aktivt söka jobb och rapportera ditt arbetssökande till Arbetsförmedlingen för att få a-kassa.

Vad är ett arbetsvillkor? 

Om du arbetat minst 60 timmar i månaden under sex månader uppfyller du ett arbetsvillkor. Du kan även alternativt ha arbetat 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader för att uppfylla ett arbetsvillkor. *

Hur länge måste jag ha varit medlem i a-kassan för att få ersättning? 

För att beviljas det så kallade basbeloppet på maximalt 510 kr. per dag krävs ingen medlemstid annan än att du är medlem i a-kassan. För att få s.k. inkomstbaserad a-kassa krävs att du varit medlem minst tre månader. **

Vad gäller om jag förlorat en anställning men fortfarande har kvar en annan anställning som inte kommer upp i heltid? 

Om du exempelvis förlorat en anställning på 50% men behåller en annan på 50% kan du vara deltidsarbetslös vilket betyder att du kan vara berättigad till a-kassa för den deltid du står utan anställning.

Kan jag som egenföretagare få a-kassa? 

För dig som är egenföretagare finns möjlighet till a-kassa. En förutsättning för detta är dock att du s.k. vilandeförklarar din firma/företag. Detta betyder att du inte får ha någon som helst aktivitet i ditt företag. A-kassereglering för egenföretagare omfattar både dig som har enskild firma och dig som har aktiebolag.

Kan jag få a-kassa om jag är anställd på deltid och arbetat i eget företag på deltid? 

Under vissa omständigheter kan du som både är anställd och egenföretagare få a-kassa. För att så ska vara fallet får du arbeta max 10 timmar per vecka i ditt företag och du måste arbeta minst 17 timmar per vecka som anställd. Du får inte tjäna mer än i snitt 2730 kr. per vecka på ditt företagande. Blir du av med anställningen på 50 procent måste du avsäga sig uppdrag i firman för att kunna få a-kassa. Blir du av med uppdragen i företaget, men har kvar anställningen kan du däremot få a-kassa på deltid.

Hur mycket kan jag få i a-kassa? 

Den inkomstbaserade a-kassan är upp till 80% av din lön upp till 1200 kr. per dag. Om din medlemstid i a-kassan understiger 3 månader får du det s.k. basbeloppet på upp till 510 kr. per dag.

Vad kostar det att vara med i a-kassan? 

Månadskostnaden för a-kassa varierar något men ligger vanligen på c. 110-130 kr. per månad.

Är det något ja borde tänka på om jag vet att jag inom kort blir arbetssökande? 

Be din arbetsgivare om arbetsgivarintyg för de senaste 12 månaderna innan din anställning slutar. Är du egenföretagare bör du göra någon form av tidrapportering över de 12 månader som föregår din arbetslöshet.

Kan jag gå med i a-kassan om jag inte är med i facket? 

Ja, det kan du. Facket och a-kassan är fristående från varandra och det finns inga krav på medlemskap i fackförening för medlemskap i a-kassa.

Vilken a-kassa tillhör jag som arbetar som manusförfattare/dramatiker/översättare?  

Följande a-kassor kan vara aktuella:

  • Akademikernas a-kassa
  • Syndikalisternas a-kassa
  • AlfakassanOm du har andra yrken vid sidan av ditt arbete som manusförfattare kan till exempel följande vara aktuella:
  • Lärarnas a-kassa
  • Journalisternas a-kassaFler a-kassor finns att hitta här.

    * Med anledning av Corona-virusets inverkan på arbetsmarknaden har regeringen tillfälligt sänkt gränsen för att uppfylla ett arbetsvillkor från 80 timmar i månaden till 60 timma månaden under sex månader. Alternativregeln har sänkts från 480 timmar till 420 timmar under sex sammanhängande månader. Dessa tillfälliga regleringar gäller mellan 2020-04-13 och 2021-01-03.

 

**Med anledning av Corona-virusets inverkan på arbetsmarknaden har regeringen tillfälligt höjt basbeloppet från 365 kr. per dag till 510 kr. per dag. Den inkomstbaserade a-kassan har höjts från max. 910 kr. per dag till 1200 kr. per dag. Regeringen har även sänkt gränsen för att få inkomstbaserad a-kassa från 12 månaders medlemstid till 3 månaders medlemstid. Dessa tillfälliga regleringar gäller mellan 2020-04-13 och 2021-01-03.

Loading...