Category

Förbundet

Idag sörjer Dramatikerförbundet Birgit Hageby

By Förbundet

Foto: Pawel Flato

Birgit var en eldsjäl i kombination med aldrig sviktande ansvarskänsla. Hennes erfarenhet och kunskap, inte minst från scenområdet, var så unik.  Men även om teatern tog en stor plats i hennes yrkesliv så är hon också manusförfattaren bakom två av SVT:s mest älskade julkalendrar, ”Ture Sventon privatdetektiv” och ”Tomtemaskinen”.

För oss på förbundet står hon för något av själen i verksamheten. Energi, humor och stridbarhet – allt detta fanns hos Birgit. Vi som arbetat med henne, både på kansli och i styrelsen, vet att man alltid kunde be henne om en extra insats. Ett exempel är hennes återkommande prismotiveringar, som tog veckor att arbeta fram,  men var så välskrivna att pristagarna ofta uttryckte att motiveringen ibland kändes större än själva priset.

Redan i början av åttiotalet valdes hon in i förbundsstyrelsen och lämnade uppdraget först 2020. Under tre år från 1988 satt som hon som ordförande och blev senare vice ordförande under en lång rad år. Hon hade många uppdrag för förbundet bland annat som ledamot i ALIS, Dramatikerrådet, Scensverige och KLYS nämnd. Otaliga seminarier och möten, samtal kring scenkonst, har tillkommit tack vare henne. Hon engagerade sig också i DramaDirekt och var vid sin bortgång ordförande i Centrum för Dramatik.

Vi kommer att sakna Birgit så mycket!

För styrelse och kansli

Alex Haridi och Susin Lindblom-Curman

Pliktmaterialutredningen missar bevarandet av dramatik

By Förbundet, Kulturpolitik

Dramatikerförbundet har yttrar sig om utredningen som rör det nya pliktleveranssystemet. Nedan kan du läsa förbundets yttrande.

Dramatikerförbundet är inte en av de remissinstanser som bjudits in att yttra sig över SOU 2021:32 men väljer att lämna ett yttrande då vi anser att utredningen helt förbisett bevarandet av dramatik.

Pliktmaterialutredningen poängterar att pliktinsamlingen sker bland annat för att säkra kulturarvet och spegla samtidens dialog och sätt att leva. Utredningen väljer också att bredda synen på vad som ska bevaras och har lagt ner mycket arbete på att fånga in det i samtiden som framöver bör omfattas av en pliktordning.

Läs mer

Folk & Kultur 2021!

By Förbundet

Den 9 – 12 februari går årets Folk och Kultur av stapeln.

I år arrangerar Dramatikerförbundet tillsammans med Teaterförbundet samtalet Den begränsade friheten – om yttrandefrihet och självcensur. Läs mer

Alex Haridi ny ordförande i Dramatikerförbundet!

By Förbundet, Okategoriserade

Under förbundets årsstämma den 25 november valdes Alex Haridi till ny ordförande efter Pia Gradvall som nu lämnade styrelsen tillsammans med Linn Gottfridsson.

Dramatikerförbundets styrelse består nu av Alex Haridi, Birgit Hageby, Magnus Lindman, Daniel Karlsson, Dennis Magnusson, Isabel Cruz Liljegren, Gertrud Larsson, Gustav Tegby, Maria Karlsson, Sofie Forsman.

Tack Pia och Linn för allt ert hårda arbete för medlemmarna, tack alla medlemmar som deltog i mötet och tack mötesordförande Magnus Berg för ett bra och roligt möte distansen till trots!

Här kan du läsa Dramatikerförbundets pressmeddelande om den nya ordföranden.

Foto: Stefan Tell

Upprop för enskilda firmor

By Corona, Förbundet, Kulturpolitik

Dramatikerförbundets medlemmar har drabbats hårt av spridningen av covid19 med bland annat inställda teaterföreställningar, stoppade film- och tv-inspelningar, avbrutna utvecklingsprocesser och avbokade besök i skolor. Möjligheten till försörjning har försvunnit från en dag till en annan och många känner en stor oro för hyra och mat. Därför välkomnar Dramatikerförbundet de stöd från regeringen som nu ges till enskilda dramatiker, manusförfattare och översättare i form av stipendier från Författarfonden.

Läs mer

Till minne av PO Enquist

By Förbundet, Kulturpolitik

Dramatikerförbundet vill idag påminna om den betydelse som PO Enquist haft för den kulturpolitiska utvecklingen i Sverige. Han deltog i utredningen inför 1974 års kulturpolitik och hade stor betydelse för hur den kom att se ut och för oss var han också förknippad med en filmpolitisk insats som på många sätt var mer framsynt än någon kunde ana.

Läs mer

Loading...