Dramatikerförbundet välkomnar de 319 miljoner som regeringen nu presenterar som stöd till de statligt finansierade kulturinstitutionerna. Detta innebär att Dramaten, Kungliga Operan, Unga Klara, Riksteatern och Drottningholms slottsteater får ekonomiskt stöd för att möta coronakrisen, något vi tidigare efterlyst.

Dramatikerförbundet ser dock ett fortsatt starkt behov av att kommuner och regioner får ta del av öronmärkta medel från regeringen för att stötta den regionala kulturen. Utan de regionala teatrarna försvinner ett stort antal arbetstillfällen för dramatiker, återväxten av dramatiker bromsas in och få nya pjäser kommer skrivas och sättas upp.

Dramatikerna har redan i krisens inledning drabbats hårt av händelserna i vår omvärld och därför är det viktigt att medel även framöver snabbt tillkommer teatrarna och att det är tydligt att även yrkesgrupper som är helt beroende av teatern för sin försörjning också får del av stöden. En scendramatiker har idag teatrarna som sin huvudsakliga uppdragsgivare. Om beställningsverksamheten för ny dramatik inte garanteras kan det få allvarliga konsekvenser både för den enskilde men också för den svenska dramatikens framtid.

Här kan du läsa Regeringens pressmeddelande.

Loading...