Category

Kulturpolitik

Mer stöd till dramatiken

By | Förbundet, Kulturpolitik | No Comments

Antalet nyskrivna svenska teaterföreställningar har under de senaste åren minskat och dramatikerns roll suddas ut. Vilka är framtidens dramatiker om inte originalidéer ges plats på våra scener? Hur ska teatern kunna utvecklas och leva vidare om dramatikerna istället säljer sina originalberättelser till tv? Dramatiseringar av populära böcker eller filmer och klassiker är kortsiktiga lösningar och för att skapa ett vitalt teatersverige behövs långsiktigt arbete med att stötta dramatikerna.

Läs mer

Rättvisare regler kring avdrag för egenföretagare

By | Kulturpolitik | No Comments

En stor del av landets verkligt små företag drivs av enskilda kulturskapare. Dessa har ofta låg omsättning, men ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som större verksamheter. Dramatikerförbundets förbundsdirektör Susin Lindblom har tillsammans med KLYS träffat Finansdepartementet och uppmanat regeringen att skapa rättvisare regler när det gäller rätten till avdrag för egenföretagare.

Läs mer

Svenska Filminstitutets förslag om branschråd håller inte måttet

By | Kulturpolitik | No Comments

– Om SFI på allvar vill vara en meningsfull aktör i svensk film måste de modernisera sin syn på oss som skriver och gör film. Förslaget om branschråd är en stor besvikelse. Det rimmar dessutom illa med regeringens ställningstagande att filmskapare bör ha ett långt större inflytande i beslut som rör framtida film. Vi vet vad vi pratar om. Det borde vara skäl nog för SFI, säger Dramatikerförbundets ordförande Pia Gradvall. Läs vårt remissvar på SFI:s förslag om utformningen av de nya filmbranschråden.

Läs mer

En ny filmpolitik kräver mod

By | Kulturpolitik | No Comments

Den 9 juni debatterades den nya filmpolitiken i riksdagen, och den 15 juni röstades den igenom. Den nya politiken innebär att staten från 2017 tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Inför debatten skrev Dramatikerförbundet och Teaterförbundet en artikel i Göteborgs-Posten om varför en helstatlig filmpolitik som bygger nya strukturer för ett starkt och vitalt filmliv och ger större inflytande till upphovspersoner är viktig.

Läs mer
Loading...