Dramatikerförbundets medlemmar har drabbats hårt av spridningen av covid19 med bland annat inställda teaterföreställningar, stoppade film- och tv-inspelningar, avbrutna utvecklingsprocesser och avbokade besök i skolor. Möjligheten till försörjning har försvunnit från en dag till en annan och många känner en stor oro för hyra och mat. Därför välkomnar Dramatikerförbundet de stöd från regeringen som nu ges till enskilda dramatiker, manusförfattare och översättare i form av stipendier från Författarfonden.

Dessvärre finns hinder för att den nödvändiga hjälpen ska nå fram. Våra medlemmar med enskild firma, som är den vanligaste formen för att bedriva företag bland förbundets medlemmar, kan inte ta del av många av de stöd som regeringen och riksdagen presenterat. Med enskild firma står man utanför A-kassan och har ingen möjlighet att permittera sig själv. Det är naturligtvis djupt olyckligt och Dramatikerförbundet kommer att fortsätta arbeta mot ansvariga politiker. Med stor säkerhet kommer dessutom behovet av fler stöd riktade till enskilda dramatiker, manusförfattare och översättare öka fram mot hösten då vi ser vidden av effekterna för våra medlemmar.

Vi uppmuntrar förbundets medlemmar att signera det upprop för enskilda firmor som finns här. 

I uppropet kräver man:

  • Att enskilda näringsidkare ska kunna tillämpa systemet med korttidsarbete.
  • Att enskilda näringsidkare ska kunna bedriva viss verksamhet under en vilandeperiod och ändå få a-kassa, som t ex att kunna ta uppdrag på faktura, hålla kontakt med kunder samt marknadsföra sig.
  • Att regeringen löser denna problematik såväl kortsiktigt under coronakrisen, men också långsiktigt efter coronakrisen inom ramen för arbetet med nya a-kasseregler!
Loading...