Antalet nyskrivna svenska teaterföreställningar har under de senaste åren minskat och dramatikerns roll suddas ut. Vilka är framtidens dramatiker om inte originalidéer ges plats på våra scener? Hur ska teatern kunna utvecklas och leva vidare om dramatikerna istället säljer sina originalberättelser till tv? Dramatiseringar av populära böcker eller filmer och klassiker är kortsiktiga lösningar och för att skapa ett vitalt teatersverige behövs långsiktigt arbete med att stötta dramatikerna.

Under tisdagen den 10 mars uppvaktade förbundet kulturminister Amanda Lind för att lyfta dessa frågor. Från Dramatikerförbundet närvarade Pia Gradvall, ordförande, Dennis Magnusson, vice ordförande och Susin Lindblom, förbundsdirektör.

Förbundet presenterade en rad åtgärder för hur regeringen kan stötta den svenska dramatikens utveckling och återväxten av dramatiker:

  • Regeringen kan öronmärka delar av teatrarnas anslag till nyskriven svensk dramatik
  • DramaDirekts uppdrag och drift måste säkras genom uppdrag från Kulturdepartementet till Kulturrådet
  • För att kunna möjliggöra en stärkt svensk nyskriven dramatik bör regeringen hämta inspiration från Dramatikens hus i Norge
  • Radioteaterns arkiv måste tillgängliggöras för publiken

Vidare lyfte man problemet med att centrumbildningarna nyligen fick anslagsminskningar, vilket försämrar till exempel Centrum för dramatiks möjlighet att förmedla uppdrag till dramatiker, manusförfattare och översättare. Centrumbildningarna är redan idag hårt ansatta och när nu Arbetsförmedlingen KulturMedia i princip har lagts ner ökar trycket på centrumbildningarna. Centrumbildningarna representerar idag dubbelt så många frilansare inom kultur än inskrivna hos Arbetsförmedlingen KulturMedia. Dramatikerförbundet uppmanade kulturministern att försöka prioritera centrumbildningarna och i likhet med vad som skett tidigare försöka träffa överenskommelser med Arbetsmarknadsdepartementet om en överföring av medel till detta.

Loading...