Stipendier

Dramatikerrådet (Sveriges författarfond) utlyser varje år långtidsstipendium och konstnärsbidrag. Konstnärsbidrag fungerar som arbetsstipendier och ges till aktiva manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. Bidragen delas ut i form av femåriga, tvååriga och ettåriga bidrag. Utlysning i februari varje år, med sista ansökningsdag den 15 mars.

Dramatikerrådet fördelar även dramatikerstöd – ett statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Stödet ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt radio- och tv‑företag. Ansökan görs gemensamt av upphovspersonen och den som vill uppföra verket. Stödet kan sökas när som helst och beslut fattas två gånger om året (april/maj respektive oktober/november).

Manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik kan också söka bidrag för resor och internationella utbyten. Bidragen fördelas av fondens internationella råd i en gemensam beredning för fondens samtliga yrkeskategorier. De delas ut fem gånger per år och kan sökas när som helst under året.

Läs mer på svff.se.

Författarnas kopieringsfond

Författarnas kopieringsfond (Författarförbundet) utlyser och fördelar medel som ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk. Stipendiemedlen kommer från den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access. Stipendierna är skattefria och kan sökas från den 1 september till 1 oktober av författare och översättare av utgivna dramatiska verk.

Läs mer på forfattarforbundet.se.

Henning Mankell och Lars Molins stipendium

Dramatikerförbundet delar varje år ut Henning Mankells och Lars Molins stipendium till manusförfattare, dramatiker eller översättare som verkar i Mankells och Molins anda. Stipendiaterna utses av en jury och kan inte sökas. Mer information och tidigare stipendiater finner du under Om oss.

Öppet arkiv Stipendier 2022

Dramatikerförbundet fördelar 2022 stipendier till dig som har haft manusmedverkan på SVT:s Öppet arkiv under 2016, 2017 och 2018. Stipendiet är främst riktat till dig som inte fick individuell ersättning från Copyswede från Öppet arkiv och dessa perioder.

Förbundet kan fördela 19 stipendier á 30.000 kronor. För att ansöka skickar du ett mail till info@dramatiker.se eller ring 08- 402 36 44 för att få ansökningsblanketten skickad till dig. Blanketten går bara att få digitalt. Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten digitalt kan du ringa förbundet så hjälper vi dig med din ansökan.

Ansökan öppnar 29 april och stänger 30 maj 2022. Beslut tas i juni 2022 och du meddelas på mail eller telefon om beslut. Om du har frågor om stipendiet kan du maila info@dramatiker.se eller ringa på 08-402 36 44.

Nedan kan du se vilka produktioner som har funnits tillgängliga på Öppet arkiv:
2016
2017
2018

Gästbostäder

Foto: Kirsi Vikman

Sveg

Gården Jänspers i Sveg är donerad av Henning Mankell till Dramatikerförbundet och Författarförbundet. Vi disponerar huset i 6 månader per år och utlyser då vistelsestipendier till medlemmar. Ett vistelsestipendium ger dig tillgång till 2–4 veckors inspiration och arbetsro på gården samt ett resestipendium på 3 500–7 000 kronor. Huset är stort så du kan utan problem ta med kollegor, vänner, eller hela familjen. Det finns totalt sju rum varav tre är sovrum (1 dubbelrum och 2 enkelrum) med sammanlagt fyra sängplatser plus en spjälsäng. Bredband finns, både trådlöst och kabel.

Just nu finns ingen utlysning av stipendiet. Vi återkommer med mer info inom kort.

Övriga