Reflektion om Ravinen av Lisa Ohlin

By | Okategoriserade | No Comments

RAVINEN (Så du vill bli regissör) av Lisa Ohlin.

I centrum för boken Ravinen står Lisa Ohlins arbete med sin film “Walk with me”, som hon regisserade, och utvecklade tillsammans med den danska manusförfattaren Karina Dam. Mellan kapitlen som handlar om den långa utvecklingsprocessen skriver Ohlin om sin egen väg till att bli regissör, kärleken till filmen, och om hur det faktum att hon är kvinna påverkar hur hon bedöms som regissör och arbetsledare.

Läs mer

Viktiga och nödvändiga ersättningar till kulturlivet måste värnas

By | Okategoriserade | No Comments

Näringsutskottet har i dagarna förordat ett tillkännagivande till regeringen om att initiera en översyn av det svenska privatkopieringssystemet. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

– Flera svenska partier har uttryckt att framtidens privatkopieringssystem bör utredas. I detta arbete är det av yttersta vikt att det svenska kulturlivet, kulturskaparna och deras rätt till rimlig ersättning för sin upphovsrätt värnas. Dramatikerförbundets ordförande Pia Gradvall efterlyser garantier från riksdagens partier om att dessa principer kommer att värnas och upprätthållas.

Loading...