Möte med kulturministern

By Kulturpolitik

Innan sommaren träffade Dramatikerförbundet kulturminister Alice Bah Kuhnke. Här är den sammanställning av våra kulturpolitiska förslag och uppmaningar kring allt från bevarandet av svensk dramatik till inflytandet i den nya filmpolitiken som kulturministern fick.

Läs mer

Rättvisare regler kring avdrag för egenföretagare

By Kulturpolitik

En stor del av landets verkligt små företag drivs av enskilda kulturskapare. Dessa har ofta låg omsättning, men ett tydligt behov av att få avdrag för sina kostnader på samma villkor som större verksamheter. Dramatikerförbundets förbundsdirektör Susin Lindblom har tillsammans med KLYS träffat Finansdepartementet och uppmanat regeringen att skapa rättvisare regler när det gäller rätten till avdrag för egenföretagare.

Läs mer

Svenska Filminstitutets förslag om branschråd håller inte måttet

By Kulturpolitik

– Om SFI på allvar vill vara en meningsfull aktör i svensk film måste de modernisera sin syn på oss som skriver och gör film. Förslaget om branschråd är en stor besvikelse. Det rimmar dessutom illa med regeringens ställningstagande att filmskapare bör ha ett långt större inflytande i beslut som rör framtida film. Vi vet vad vi pratar om. Det borde vara skäl nog för SFI, säger Dramatikerförbundets ordförande Pia Gradvall. Läs vårt remissvar på SFI:s förslag om utformningen av de nya filmbranschråden.

Läs mer

En ny filmpolitik kräver mod

By Kulturpolitik

Den 9 juni debatterades den nya filmpolitiken i riksdagen, och den 15 juni röstades den igenom. Den nya politiken innebär att staten från 2017 tar ett helhetsansvar för den nationella filmpolitiken. Inför debatten skrev Dramatikerförbundet och Teaterförbundet en artikel i Göteborgs-Posten om varför en helstatlig filmpolitik som bygger nya strukturer för ett starkt och vitalt filmliv och ger större inflytande till upphovspersoner är viktig.

Läs mer

Nordic Women in Film

By Kulturpolitik

Missa inte nylanserade nordicwomeninfilm.com – en kunskapsbank och inspirationskälla om kvinnor i svensk film med ambitionen att berika den nordiska filmhistorien, fylla i luckor och låta fler vara med och skapa den i framtiden. Bidra gärna med tips på kvinnliga manusförfattare eller mer information om de som redan är med!

Läs mer
Loading...