Category

Okategoriserade

Dramatikerförbundet värnar om radiodramatik

By Okategoriserade

Under de senaste åren har public service i våra europeiska grannländer varit utsatta för attack från högerpopulister. Nu har turen kommit till Danmark. Det är nog få som missat de drastiska nedskärningarna i Danmarks Radio. 20 % ska sparas, och inga fler uppräkningar av medel ska göras under den kommande tillståndsperioden. Som ett led i dessa nedskärningar väljer Danmarks Radio att avskeda samtliga anställda på Radiodrama.

-Det är djupt oroväckande att man väljer att skära ner på radiodramatik. Just radiodramatiken behövs inom public service som en obunden kraft som når ut till alla och är till för alla, säger Pia Gradvall, ordförande, Dramatikerförbundet.

– Dramatikerförbundet har alltid värnat radiodramatiken och vi ser med oro på den utveckling som nu sker. Nu mer än någonsin behöver vi runt om i Europa en oberoende radiodramatik, fortsätter Pia Gradvall.

Tre sommarfrågor från redaktören

By Okategoriserade

Jag hörde en berättelse om en medlem som fått en fråga om hen kunde lämna sitt manus redan i maj, så att det skulle kunna hinna kopieras innan semestrarna började på teatern. Nej, det kunde hen inte för hen hade tänkt att ägna stora delar av sommaren åt att bli klar med manuset.

Med anledning av den historien och att det nu är sommar, ställde jag tre frågor till fyra dramatiker.  Isa Schöier, Anders Duus, Paula McManus och Gertrud Larsson.

Läs mer

Ny medlem – Maria Nygren

By Okategoriserade

Foto: Helén Karlsson

Maria Nygren är författare och manusförfattare och har nyligen blivit medlem i Dramatikerförbundet. Vi har tagit reda på vem hon är, vad hon skriver på just nu och vad som utmärker det hon skriver. Nu är det din tur att lära känna Maria!

Läs mer

Reflektion om Ravinen av Lisa Ohlin

By Okategoriserade

RAVINEN (Så du vill bli regissör) av Lisa Ohlin.

I centrum för boken Ravinen står Lisa Ohlins arbete med sin film ”Walk with me”, som hon regisserade, och utvecklade tillsammans med den danska manusförfattaren Karina Dam. Mellan kapitlen som handlar om den långa utvecklingsprocessen skriver Ohlin om sin egen väg till att bli regissör, kärleken till filmen, och om hur det faktum att hon är kvinna påverkar hur hon bedöms som regissör och arbetsledare.

Läs mer

Viktiga och nödvändiga ersättningar till kulturlivet måste värnas

By Okategoriserade

Näringsutskottet har i dagarna förordat ett tillkännagivande till regeringen om att initiera en översyn av det svenska privatkopieringssystemet. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

– Flera svenska partier har uttryckt att framtidens privatkopieringssystem bör utredas. I detta arbete är det av yttersta vikt att det svenska kulturlivet, kulturskaparna och deras rätt till rimlig ersättning för sin upphovsrätt värnas. Dramatikerförbundets ordförande Pia Gradvall efterlyser garantier från riksdagens partier om att dessa principer kommer att värnas och upprätthållas.

Loading...