Information om integritetsinställningar för Meta / Facebook / Instagram gällande AI

Meta har informerat att de från den 26 juni 2024 kommer att upplåta material på sina plattformar till träning av AI-tjänster. Som användare av Metas tjänster har du dock rätt att invända mot denna användning. 
 
Nedan följer en instruktion för hur man kan invända sig mot AI-träningen ifråga. Logga in på Instagram via webben- instruktionerna fungerar inte i appen.

1. Gå in på Instagrams Integritetspolicy https://privacycenter.instagram.com/policy/.

2. I rutan högst upp på sidan under rubriken ”Integritetspolicy” klickar du på länken med texten ”rätt att invända”. 

3. Scrolla nedåt på sidan tills du kommer till den del där du kan fylla i uppgifter om dig själv. 

4. I rutan där du ska berätta hur Metas behandling av information påverkar dig kan du fylla i en text i stil med följande: 

”Jag invänder härmed mot att mina verk eller information om mig eller all annan form av information som finns i mina flöden får användas för att på något sätt ligga till grund för inlärning och/eller träning av AI. Denna invändning gäller för allt mitt material som finns på samtliga av Metas plattformar. Genom denna invändning har jag förbehållit med min rätt i enlighet med 15 a § Upphovsrättslagen.”

5. En dialogruta kommer be dig bekräfta din begäran genom att använda en kod som skickas till din mail. Observera att detta mail kan hamna i andra mappar än huvud-inkorgen, t.ex. ”Socialt” eller ”Skräppost”.

Loading...