Överenskommelsen om hur privatkopieringsersättning för den ”historiska skulden” klar – nu kan pengarna börja betalas ut

I början av april 2024 kom Copyswedes medlemmar och samarbetspartners överens om fördelningen av drygt 1,3 miljarder kronor för privatkopieringsersättning från åren 2009–2020, ersättningar som nu äntligen kan nå rättighetshavarna i musik, ljudböcker, tv-program, filmer och utsända poddar.

Därefter vidtogs ett omfattande arbete med att får hela marknaden att träffa avtal och betala ersättningen. Under perioden har dessutom kopieringsbeteendet förändrats till följd av såväl den tekniska utvecklingen som konsumtionsmönster. Därför har det varit ett omfattande och tidskrävande arbete för Copyswedes fjorton medlemsorganisationer och samarbetspartner att enas om hur ersättningen ska fördelas. 

Men nu har det skett och ersättningarna kan äntligen börja betalas ut. Inte bara de 1,3 miljarderna från den historiska PKE-skulden, utan faktiskt hela 2,1 miljarder kronor, eftersom överenskommelsen även har kommit att omfatta åren 2021–2023.

Dramatikerförbundet tar hjälp av Copyswede med utbetalning till enskilda rättighetshavare. Här kommer utbetalningarna ske succesivt, med start troligtvis före sommaren

Detta är en stor framgång både för Copyswede och dess medlemsorganisationer menar Dramatikerförbundets ordförande Alex Haridi. Många av förbundets medlemmar kommer att få ta del av dessa pengar, vilket känns glädjande.

Foto: Stefan Tell

Loading...