Den 20 maj välkomnar förbundet medlemmarna till en eftermiddag med Tre perspektiv på AI!
Med tre olika programpunkter hoppas vi kunna ge inspiration och mer kunskap om den nya tekniken samt ge svar på frågor och fundering kring AI i samband med manusskrivande. 

Eftermiddagen kommer att innehålla föredrag och panelsamtal. Vi kommer dels att få höra mer om AI ur ett etiskt perspektiv, dels höra manusförfattare och kulturutövare som använt eller använder sig av AI i sitt skapande. 

Dramatikerförbundets jurister kommer också att prata om de juridiska omständigheterna kring AI, hur ni som yrkesutövare kan förhålla er till den upphovsrättsliga problematiken och vilka risker en bör vara medveten om. 

Den juridiska delen kommer att styras av era frågor och funderingar, därför ber vi er att mejla era frågor innan, så att ni kan få så bra svar som möjligt! Mejla: info@dramatiker.se (skriv frågor AI i ämnesraden) 

Tre perspektiv på AI kommer att hållas i Stockholm men vi ber att få återkomma med ytterligare information om plats och medverkande. 

Anmäl dig på: info@dramatiker.se, senast den 17 maj.

Loading...