Circolo Scandinavo hotas av nedläggning

Circolo Scandinavo, Svenska Föreningen i Rom, hotas när deras anslag från Nordiska ministerrådet drastiskt minskar. I DNs artikel berättar föreningens direktör Marie Kraft om den ohållbara ekonomiska situation Circolo Scandinavo befinner sig i och om betydelsen av deras arbete och närvaro i Rom. Läs hela artikeln på DN Kultur.

Loading...