Brev till Sveriges EU-parlamentariker

By 14 december, 2023juli 2nd, 2024Okategoriserade

Hej, 

Dramatikerförbundet skriver till dig med anledning av den kommande omröstningen avseende undantag från geoblocking för audiovisuella produktioner.

En viktig del av upphovspersoners, i synnerhet manusförfattares, ersättning i audiovisuella produktioner kommer från royaltyersättningar hänförliga till produktionsbolagens pre-sale och post-sale intäkter. Pre-sale intäkter utgör ofta en nödvändig del i produktioners budget och möjliggör för nationella produktionsbolag att producera högkvalitativa produktioner. Post-sale intäkter möjliggör att produktioner går med vinst och skapar således incitament för produktionsbolag att producera produktioner som kommer efterfrågas på en större marknad än den inhemska. Genom att strypa denna finansieringskälla kommer små språkområden, som det svenska, drabbas proportionerligt hårdare än stora språkområden. Detta riskerar att resultera i att allt färre svenska produktioner produceras vilket är till nackdel för Sveriges nationella kulturpolitik men även för vår roll på den europeiska kulturella marknaden. 

Om audiovisuella produktioner undantas från geoblocking-systemet kommer det inte längre finnas skäl för produktionsbolag i andra medlemsstater, och i synnerhet inte medlemsstaternas public service-bolag, att bidra till produktioners budget och vinstresultat. Detta eftersom invånarna i varje medlemsstat kommer att ha fri tillgång till samtliga audiovisuella produktioner från andra medlemsstater. Ett dylikt system riskerar att leda till att lokala aktörer slås ut till förmån för stora internationella aktörer, det vill säga Streaming-bolagen. I slutändan kan detta innebära att den europeiska audiovisuella sektorn blir helt dominerad av ett fåtal streamingbolag, även för produktioner avsedda för en lokal publik. 

En tredje faktor av betydelse i sammanhanget är upphovspersoners avtalsfrihet. Som upphovsperson har du rätt att kontrollera spridningen av dina verk. Detta inkluderar rätten att bestämma inom vilka territorium ditt verk får distribueras. Genom att undanröja geoblocking för audiovisuella produktioner hindras denna för upphovspersoners konstnärliga kontroll mycket viktiga avtalsfrihet. 

Mot bakgrund av ovanstående anser Dramatikerförbundet att det står klart att genom undantaget av audiovisuella produktioner från geoblocking-undantaget försämras den europeiska kultursektorn. Detta står i strid med EU:s mål om att vara en stark kulturskapande aktör och om EU:s värnande om konstnärers ekonomiska stabilitet och upphovsrättsliga kontroll över spridningen av sina verk. 

Dramatikerförbundet uppmuntrar därför starkt till att rösta nej till förslaget om att inkludera audiovisuella produktioner i undantaget för geoblocking. 

För Sveriges Dramatikerförbund genom Victor Hedvall, jurist på Sveriges Dramatikerförbund.

Loading...