Monthly Archives

december 2023

Brev till Sveriges EU-parlamentariker

By Okategoriserade

Hej, 

Dramatikerförbundet skriver till dig med anledning av den kommande omröstningen avseende undantag från geoblocking för audiovisuella produktioner.

En viktig del av upphovspersoners, i synnerhet manusförfattares, ersättning i audiovisuella produktioner kommer från royaltyersättningar hänförliga till produktionsbolagens pre-sale och post-sale intäkter. Pre-sale intäkter utgör ofta en nödvändig del i produktioners budget och möjliggör för nationella produktionsbolag att producera högkvalitativa produktioner. Post-sale intäkter möjliggör att produktioner går med vinst och skapar således incitament för produktionsbolag att producera produktioner som kommer efterfrågas på en större marknad än den inhemska. Genom att strypa denna finansieringskälla kommer små språkområden, som det svenska, drabbas proportionerligt hårdare än stora språkområden. Detta riskerar att resultera i att allt färre svenska produktioner produceras vilket är till nackdel för Sveriges nationella kulturpolitik men även för vår roll på den europeiska kulturella marknaden. 

Läs mer

Loading...