Vad gör man om man får en AI-pitch?

By 28 november, 2023december 14th, 2023Okategoriserade

… och andra frågor du alltid velat fråga Dramatikerförbundets jurist. 

Foto: FSEs Facebook

Ingen har väl missat diskussionen om hur AI kommer att göra allt från att effektivisera författarens arbete lättare, till att göra alla manusförfattare arbetslösa, till att utrota all fattigdom eller alternativt innebära slutet för mänskligheten. 

Tidigare i höst ordnade Filminstitutet en heldagskonferens om AI som går att se i efterhand på denna länk.

Jag ställde några frågor till Dramatikerförbundets nya jurist Victor Hedvall om det juridiska läget med AI, och även om ett konkret fall som flera medlemmar varit med om. Förkortningen FSE står för Federation of Screenwriters in Europe.  Mer info om dem kan du hitta här. https://federationscreenwriters.eu/

Du var nyligen på FSE-konferensen i Bryssel. Visst var AI ett stort ämne där? 

Det stämmer. AI var det enskilda ämne som upptog mest tid på konferensen. Samtliga deltagande länder kände ett stort behov av att få redogöra för hur AI redan nu påverkar deras bransch. Dessutom diskuterades det flitigt vad AI kommer innebära för våra medlemmar i framtiden, samt vad vi som medlemsorganisation kan göra och bör göra. 

Finns det i nuläget något som reglerar användningen av AI i manusarbete? 

Regleringen av AI är i dagsläget både osäker och oklar när det kommer till AI:s användning inom konstnärliga uttryck. Manusarbete är idag skyddat genom Upphovsrättslagen men det är ovisst huruvida ett verk som innehåller en textmassa som är skapad av AI kan bli upphovsrättskyddat som ett verk av manusförfattaren. Jag kan dock säga att det sannolikt är så att de delar av en text som är skrivna av AI inte åtnjuter något som helst upphovsrättsligt skydd.  Det kan istället innebära att den som använder AI-material riskerar att göra inträng i andras rättigheter. Hur detta påverkar upphovsrätten för verket i sin helhet är därför oklart och något som vi kommer behöva invänta rättspraxis om från både EU och Sverige. 

I det nya amerikanska WGA-avtalet finns starka skrivningar om AI. Kan även svenska manusförfattare och dramatiker ha nytta av dessa? 

Det är viktigt att komma ihåg när man läser WGA-avtalet att det är skrivet utifrån en amerikansk kontext och därmed går det inte att helt överföra deras bestämmelser till en svensk kontext. Framförallt beror detta på att de amerikanska manusförfattarna arbetar i ett anställningsförhållande i stället för ett uppdragsförhållande. Samt att den upphovsrättslagstiftning som finns i Europa skiljer sig från den amerikanska lagstiftningen. Men trots detta så sätter WGA-avtalet ett tydligt prejudikat för hela den globala film- & TV-marknaden och sänder tydliga signaler om att manusförfattares arbete inte kan ersättas med AI. Ska AI-verktyg användas måste man reglera detta på ett sätt som skyddar våra medlemmar från att förlora sin upphovsrätt eller i värsta fall själva begå intrång i någon annans rättigheter. Vi på Dramatikerförbundet jobbar nu aktivt med att upplysa våra motparter om alla de komplexa frågor som en utökad AI-användning ger upphov till.

Får ni många frågor om AI från medlemmar? 

Nej för tillfället är det ytterst få som hör av sig om AI och det är inte heller så många som har stött på olika AI-skrivningar i sina avtal. Jag tror att det här dock kommer att öka framöver och alla medlemmar får gärna höra av sig till mig när de stöter på olika AI-klausuler i sina avtal. 

Här kommer en fråga om ett scenario som jag vet att flera medlemmar redan varit med om: En författare kontaktas av ett produktionsbolag som vill göra film eller serie om ett visst ämne. Bolaget skickar med några pitchar/idéer som de tagit fram med hjälp av AI och undrar om författaren vill gå vidare med dem. Vad ska författaren tänka på i ett sånt scenario? 

Det är främst två saker en manusförfattare behöver tänka på i det här scenariot. Det första är att avtalet inkluderar en tydlig friskrivning som frånsäger manusförfattaren allt ansvar för eventuella upphovsrättsintrång eller liknande som skett genom tillgängliggörandet av det AI-skrivna materialet. Om en producent vill att AI ska användas i manusarbetet ska producenten även bära ansvaret för de risker som är förknippade med AI. Det andra är att användningen av AI inte ska beaktas i ersättningsnivån. Producenten ska alltså inte kunna göra avdrag på ersättningen eller sänka grundersättningen med hänvisning till att en del av manusarbetet har utförts av en AI.

Finns det faror även för det producerande bolaget? 

Jag skulle nästan gå så långt som att påstå att det producerande bolaget bär den största risken när AI har använts i ett projekt. Produktionsbolaget är mycket mer kapitalstarkt än en enskild manusförfattare. Om någon önskar stämma en produktion på grund av att AI har gjort intrång i dennes upphovsrätt är det därför mer troligt att stämningsansökan riktas mot produktionsbolaget. I synnerhet om manusförfattaren har friskrivit sig från ansvar för den text som producerats av AI.

Text: Daniel Karlsson

Loading...