Den 2 maj 2023 kl. 09.00 svensk tid gick manusförfattarna i USA ut i en landsomfattande strejk sanktionerad av Writers Guild of America (WGA). Beslutet att strejka har stöd av ca. 98% av WGA:s medlemmar och kommer efter att WGA och arbetsgivarorganisationen Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) inte har kunnat möta varandra i ett flertal viktiga frågor vid omförhandlingen av deras branschavtal. Förhandlingen har pågått sedan i mitten av mars i år.

Några av de viktigaste punkterna där parterna inte har kunnat mötas är:

  • WGA vill att deras medlemmar ska garanteras en minimitid som anställd till en produktion – detta för att undvika att manusförfattare, som i regel är anställda och inte egenföretagare på den amerikanska arbetsmarknaden, ska bli dagavlönade och på så sätt skapa en gig-ekonomi där det inte finns någon förutsebarhet och ekonomisk trygghet i författarnas professionella åtaganden.  
  • Begränsa på vilket sätt AI-genererat material får användas i produktioner där WGA:s medlemmar medverkar. 
  • Nivån på minimiersättningar för skrivandet och ersättningen för återutnyttjande av WGA:s medlemmars verk, framförallt i streamingtjänster.  

Läs mer om detta på WGA:s hemsida.

Förhandlingsläge i Sverige

Förbundet ser tyvärr liknande tendenser på den svenska marknaden, främst vad gäller ersättning för nyttjande och återutnyttjande av våra medlemmars verk. Motparterna vill gärna se att upplåtelsetiderna blir allt längre med en i förväg bestämd nyttjandeersättning (s.k. buyouts) där betalningsströmmarna inte följer verkets ekonomiska potential. Om du har inspel kring dessa frågor ta kontakt med förbundet. Vi kommer också att bjuda in till enkäter där du har möjlighet att lämna synpunkter.

Loading...