Den tjugotredje augusti presenterade Svenska Filminstitutet och Film och TV-producenterna de svenska och samproducerade långfilmer som förhoppningsvis ska få svensk premiär i höst. Nytt för i år var att två långfilmer (Suedi, Vinterviken) som ska få premiär på streamingtjänster fanns med. 

Jämfört med i våras var det fler filmer som presenterades, och det verkar finnas hopp om att biovisningarna ska komma igång på riktigt nu. (Även om den förväntat publikdragande filmen om Zlatan nyss flyttat sin premiär från höst till vår). Några av filmerna som presenterades i måndags är framflyttade och presenterades även i våras och/eller förra hösten. 

Om man kollar på vilka som skrivit filmerna, och vad det är för slags filmer så ser siffrorna ut så här: 

13  spelfilmer presenterades. 

7 har skrivits helt av (en eller flera) män.

4 har skrivits helt av (en eller flera) kvinnor.

2 har skrivits av man och kvinna tillsammans. 

Om man sen kollar på om manusen skrivits av renodlade manusförfattare, eller av (manusförfattare som även är) filmens regissör, ser siffrorna ut så här: 

5 har skrivits enbart av renodlade manusförfattare.

5 har skrivits enbart av regissör. 

3 har skrivits av manusförfattare och regissör i samarbete. 

Och när det gäller frågan om manuset bygger på förlaga eller är en originalidé: 

5/13 är originalidéer.

8/13  bygger på böcker eller andra förlagor. 

Ingen originalfilm bygger på ett manus skrivet av ickeregisserande manusförfattare, vilket bekräftar de senaste årens bild av hur extremt svårt det är att gå den vägen. Regissera eller adaptera, verkar vara vägen att gå.

Text: Daniel Karlsson, manusförfattare och redaktör dramatiker.se

Loading...