Under hösten 2021 har åter särskilda medel ställts till författarfondens förfogande för fördelning av extra arbetsstipendier. De särskilda medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

Av dessa extra tilldelade medel kommer en del att avsättas för en särskild utlysning av extra arbetsstipendier (skattefria punktstipendier) till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik, att beslutas av dramatikerrådet vid Sveriges författarfond.

Ansökningsperioden är 20 augusti – 20 september 2021.

Notera att en ansökningsomgång pågår parallellt för författarfondens övriga yrkeskategorier/genrer, men att dramatiker/manusförfattare alltså söker i särskild ordning på särskilt formulär.

Stipendierna ska främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Vid fördelningen av stipendierna ska dramatikerrådet utöver bedömningen av litterära verksamhetens kvalitet och omfattning också ta hänsyn till ekonomiskt behov. I bedömningen av ekonomiskt behov läggs för just dessa stipendier särskild vikt vid hur den konstnärliga yrkesverksamheten påverkas av den pågående pandemin.

Stipendierna kan sökas digitalt på författarfondens webbplats, www.svff.se, via vår e-tjänst. Där finns från och med 20 augusti också mer information och vägledning för sökande.

  • Till skillnad från när det gäller författarfondens och dramatikerrådets ordinarie arbetsstipendier, är stipendierna sökbara även för dem som har fått utbetalning av annat stipendium relativt nyligen eller under innevarande år;
  • Dessa särskilt utlysta stipendier hösten 2021 påverkas inte av de skatteregler som normalt brukar gälla för stipendier från författarfonden och dramatikerrådet. Stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när den sökande senast erhöll ett stipendium. Ett eventuellt beviljat stipendium denna särskilda omgång påverkar av det skälet inte heller den sökandes möjligheter att tilldelas arbetsstipendium i ordinarie fördelningar kommande år.

Vi föredrar ansökningar via webben, men man kan även ladda ner ansökningsblankett från webbplatsen och skicka med vanlig post.

Alla frågor angående utlysningen hänvisar Dramatikerförbundet till Sveriges Författarfond, svff@svff.se

Loading...