Foto: Nelly Bonner

Dramatikerförbundet sörjer Lars Norén som avled tisdagen den 26 januari, 76 år gammal.

Vi bad styrelseledamot Magnus Lindman att skriva några minnesord. Här följer hans svar:

En dramatiker har lämnat oss. Hans gigantiska prosaprojekt fick titeln En dramatikers dagbok. I dessa tusen och åter tusen sidor får vi veta mycket lite om dramatikerns själva arbete. Eller så får vi just veta essensen av detta: ”Jag har skrivit till sidan 60”; ”Jag har skrivit sidorna 63 – 66”; ”Jag tror jag skall skriva om de tre sidor som jag just har skrivit i pjäsen. Ja. Varför inte.”

Skrivandet verkar för Norén vara som andningen. Ett autonomt system. Lika naturligt kunde det språket inandas av skådespelare och publik. Nu har en dramatikers andning upphört. En dramatiker som hade ena foten kvar i dramats födelse och den andra i samtidens filosofiska underskott.

Vi dramatiker har förlorat en monumental kollega. Och vi kan alla avundas det ögonblick som inträffar 10 maj 2017: ”Det händer märkliga saker i pjäsen. Jag har kommit till sidan 76. Vad som helst verkar kunna hända, och jag låter det göra det.”

Text: Magnus Lindman

Loading...