Foto: Yanan Li

Dramatikerförbundet har tillsammans med Centrum för Dramatik lämnat in sitt svar på remissen Kulturstrategiskt program för Stockholms stad.

Läs remissen här.

Loading...