Corona-krisen har inneburit en rad lättnader för företagare den senaste tiden. Men vad innebär alla krispaket för dig som dramatiker och småföretagare? Dramatikerförbundet reder ut.

Vem är småföretagare?

Dramatiker och manusförfattare som driver sin verksamhet som näring är företagare.

Näringen kan man driva som enskild firma. Den kan vara registrerad men många har en enskild firma som uppkommit mer formlöst genom att man sökt F-skatt och registrerat sig för moms. Man använder då deklarationsbilaga för näring och lämnar in en särskild momsdeklaration oftast en gång om året.

En annan variant är att näringen drivs genom ett aktiebolag där man är anställd och tar ut lön. Bolaget är då en egen juridisk person och gör sin egen deklaration och betalar in skatt, sociala avgifter och moms.  Ibland är någon mer anställd i bolaget.

Här nedan har vi först delat in informationen efter dessa två företagarvarianter dvs enskild firma och aktiebolag. Sist kommer det som gäller båda kategorierna.

Får jag några skattelättnader i firman?

Enskild firma

Egenavgifter sänks

För att ge en lättnad till enskilda näringsidkare föreslås en nedsättning av egenavgifterna. För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under fyra månader under 2020.

Denna sänkning kommer ju egentligen inte att påverka dina kostnader i firman under 2020 på annat sätt än att du kan sänka din preliminära F-skatt – eftersom dina skattekostnader kommer att bli lägre. Mer om att sänka F-skatten kommer längre fram.

Kredit genom att använda periodiseringsfond för att få ner vinsten för inkomståret 2019 – deklarationen som ska lämnas nu i vår

Ett förslag är också att reglerna om periodiseringsfonder ändras så att egenföretagare kan sätta av 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 till en periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, som sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster.

Förslaget innebär att många företag kan få tillbaka preliminärskatt som betalats under 2019. Återbetalningen görs genom en preliminärdeklaration för beskattningsåret 2019.

Den som vill utnyttja möjligheten bör alltså avvakta med inlämningen av sin inkomstdeklaration tills dess riksdagen tagit beslut om förslaget, och Skatteverket har anpassat sina system till detta.

Observera att en periodisering alltid måste återföras och beskattas vid senare tillfälle inom loppet av 6 år. Att använda detta är alltså egentligen ett rent lån av staten – som kommer att betalas tillbaka det år man återför fonden. Om man räknar med förlustår framåt (dvs att dina kostnader i firman är större än dina inkomster) då kan man tjäna skatt på att använda den här lösningen.

 

Vad gäller om korttidspermittering ( som nämns ofta i debatten ) vid enskild firma?

Alla utom ägare av enskild firma omfattas av möjligheten att söka detta stöd. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser- se nedan om aktiebolag.

 

Aktiebolag

Arbetsgivaravgifterna sänks under fyra månader

En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna föreslås för perioden mars—juni, så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad, vilket innebär en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. Här kommer du alltså att märka att det blir mer pengar över redan under 2020 –  men det bygger ju på att du har inkomster och kan betala ut lön.

Kortidspermittering

Med permittering menas att anställda kan gå ner till som mest 40 procents arbetstid – och ändå behålla cirka 90 procent av lönen.

  • Företaget kan minska sin lönekostnad för medarbetaren med ungefär hälften.
  • Staten betalar tre fjärdedelar av kostnaden för att personalen ska kunna gå ner i tid med till stor del bibehållen lön.

Ansökning om kortidspermittering görs på tillvaxtverket.se.

 Om jag är företagare i ett aktiebolag där jag själv är ensam anställd. Kan jag korttidspermittera mig själv? 

Ja – enligt den tolkning av reglerna som Tillväxtverket gör så är det möjligt – länk.

Kan man kortidspermittera familjeanställda i ett aktiebolag?

Ja, aktiebolag är en juridisk bolagsform och har ingen familj skriver Tillväxtverket.

Åtgärder som gäller både aktiebolag och enskild firma

 

Hyressänkning – vad gäller?

Stödet är tänkt att gälla för sektorer som ”sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter” – oklart ännu om kulturområdet omfattas av detta. Mer info kommer!

För att få ta del av den eventuella rabatten förhandlar du om detta med din hyresvärd, som sänker hyran. Det kan du göra omgående. Det är sedan hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand och får det utbetalat.

Hur stor är nedsättningen?

Regeringen har meddelat att staten kan stå för 50 procent av hyresnedsättningen, med ett tak på 50 procent av hyran. Dvs om du förhandlar fram en 40 % sänkning så betalar staten hälften av denna dvs 20 %.  Om du förhandlar fram en 80 % sänkning – så betalar staten hälften av en 50 % sänkning dvs 25 % .

I vilken period gäller det eventuella hyresstödet?

Stödet kan sökas i efterhand och gäller för perioden 1 april – 30 juni.

Möjligheter att få anstånd och återbetalning av skatteinbetalningar

Förslaget om likviditetsförstärkning genom anstånd med skatt innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

Alla företag, även egenföretagare, kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020

Vad finns det för risker med anstånd med skatt?

Företagare bör vara medvetna om att det som föreslås bara är ett anstånd, inte en efterskänkning av skatterna. Hela beloppet ska betalas in och kommer att krävas in i det fall inbetalning inte sker.

Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 har karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Loading...