Dramatikerförbundet fördelar 2020 stipendier till dig som har haft manusmedverkan på SVT:s Öppet arkiv under 2015. Stipendiet är främst riktat till dig som inte fick individuell ersättning från Copyswede.

Förbundet kan fördela 12 stipendier á 20.000 kronor. För att ansöka skickar du ett mail till info@dramatiker.se eller ring 08- 21 33 10 för att få ansökningsblanketten skickad till dig. Blanketten går bara att få digitalt. Om du inte har möjlighet att fylla i blanketten digitalt kan du ringa förbundssekreterare Emma Nilsson på 08-402 36 45 så hjälper hon dig med din ansökan.

Ansökan öppnar 25 mars och stänger 24 april 2020. Beslut tas i maj 2020 och du meddelas på mail eller telefon om beslut. Om du har frågor om stipendiet kan du maila info@dramatiker.se eller ringa på 08-21 33 10.

Här kan du se vilka produktioner som har funnits tillgängliga på Öppet arkiv 2015.

 

Loading...