Pressmeddelande från Svensk Scenkonst

Ännu ett tillfälligt avtal träffas mellan parterna inom scenkonstbranschen för att scenerna ska kunna nå ut digitalt när coronaviruset har stängt många salongerna

Coronapandemin innebär ett hårt slag mot den levande scenkonsten. Inställda föreställningar orsakar stora ekonomiska förluster för Svensk Scenkonsts medlemmar och medför en framtida risk att arbetstillfällen försvinner.

Svensk Scenkonst och Dramatikerförbundet slöt idag ett tillfälligt upphovsrättsavtal liknande det avtal Svensk Scenkonst slöt igår med Teaterförbundet för Scen och Film. Båda avtalen syftar till att minimera skadorna för verksamhet och publik.

–  Det är viktigt att branschen kan enas i denna krissituation och medverka till att publiken får del av scenkonst, trots att många salonger är stängda. Med människor i karantän och isolering hoppas vi att scenkonsten når ut genom digitala kanaler, säger Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst.

  • I det rådande läget ser vi det som extra viktigt att värna teatern och teaterns publik.  Det här avtalet bidrar till att våra medlemmar når ut med sina berättelser, även nu när teaterscenerna är tillfälligt stängda,  säger Susin Lindblom, förbundsdirektör på Dramatikerförbundet.

Avtalet innebär att Svensk Scenkonsts medlemmar kan till allmänheten via elektroniska medier, överföra och tillgängliggöra hela eller delar av scenkonstföreställningar innehållande dramatiska verk utan att erlägga ytterligare ersättning för detta nyttjande till dramatiker. Avtalet gäller endast i förhållande till dramatiker som är medlem i Svenska Dramatikerförbundet.

Det nya avtalet gäller från och med onsdagen den 18 mars 2020.

Loading...