Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Dramatikerförbundet har inte varit remissinstans till strategin, men har genom KLYS gjort ett inspel.

”Dramatikerförbundet, som inte varit remissinstans, framför att bevarandet av svensk dramatik som idag helt faller utanför pliktexemplarsordningen måste stärkas. Idag riskerar en stor del av den svenska litteraturen att bokstavligen försvinna i takt med att traditionell bokutgivning av det som framförs på landets scener nästan helt upphört.

Dramatikerförbundet ser positivt på förslaget att inom ramen för digitaliseringsuppdraget finansiera Litteraraturbanken men menar att även den digitala tjänsten DramaDirekt måste få en permanent finansieringslösning. Detta kombination med ett tydligt uppdrag till  KB att skapa en bevarandeordning för svensk dramatik.”

Loading...