Just nu går det att söka stipendium från Författarnas kopieringsfond samt dramatikerstöd från Dramatikerrådet vid Sveriges Författarfond.

Sök stipendium från Författarnas kopieringsfond

Mellan 1 september och 1 oktober kan du som dramatiker söka stipendium från Författarnas kopieringsfond.

Vem kan söka kopieringsstipendier?

Berättigade att söka stipendier ur Författarnas kopieringsfond är författare och översättare av skönlitteratur, facklitteratur och barn- och ungdomslitteratur – det vill säga den så kallade allmänlitteraturen (inklusive kulturjournalistik) – samt författare och översättare av utgivna dramatiska verk vilkas verk kan ha kopierats i undervisningsverksamhet i universitet, högskola eller skola i Sverige.

Stipendiemedlen utgörs av kopieringsersättning från skola och högskola och grundförutsättningen för stipendium är att verket ska vara möjligt att kopiera för undervisningsändamål.

Ansökan ska göras på särskild blankett, som kan fyllas i digitalt, laddas ner här eller beställas från Författarförbundets kansli: 08-545 132 00 eller fotokop@forfattarforbundet.se.

Digital ansökan:
Medlemmar i Författarförbundet ansöker genom att logga in i medlemsdatabasen https://movits.sff.info

Övriga ansöker via denna länk: https://movits.sff.info/kopieringsfonden

Ladda ner blanketten här:

Ansökningsblankett för kopieringsfonden


Dags att söka dramatikerstöd – deadline 1 oktober

Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond fördelar i höst på nytt dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Ansökan ska göras gemensamt av teatern och dramatikern. För att en ansökan ska behandlas under hösten (beslut i oktober/november) ska den ha inkommit senast den 1 oktober. Information och ansökningshandlingar finns hos Sveriges författarfond: www.svff.se.
Kontakt: Jesper Söderström, e-post: jesper.soderstrom@svff.se, tfn: 08-440 45 51.

Loading...