Dramatikerförbundet fördelar 2019 stipendier till dig som har haft manusmedverkan på SVT:s Öppet arkiv under 2013-2014. Stipendiet är främst riktat till dig som inte fick individuell ersättning från Copyswede.

Förbundet kan fördela 23 stipendier á 20.000 kronor. För att ansöka behöver skickar du ett mail till info@dramatiker.se eller ringa 08- 21 33 10 för att få ansökningsblanketten skickad till dig. Blanketten går att få digitalt eller per post.

Ansökan öppnar 4 mars och stänger 31 mars 2019. Beslut tas i april/maj 2019 och du meddelas på mail eller telefon om beslut. Om du har frågor om stipendiet kan du maila info@dramatiker.se eller ringa på 08-21 33 10.

Nedan kan du se vilka produktioner som har funnits tillgängliga på Öppet arkiv 2013 och 2014.

Öppet Arkiv 2013

Öppet arkiv 2014

Loading...