Under de senaste åren har public service i våra europeiska grannländer varit utsatta för attack från högerpopulister. Nu har turen kommit till Danmark. Det är nog få som missat de drastiska nedskärningarna i Danmarks Radio. 20 % ska sparas, och inga fler uppräkningar av medel ska göras under den kommande tillståndsperioden. Som ett led i dessa nedskärningar väljer Danmarks Radio att avskeda samtliga anställda på Radiodrama.

-Det är djupt oroväckande att man väljer att skära ner på radiodramatik. Just radiodramatiken behövs inom public service som en obunden kraft som når ut till alla och är till för alla, säger Pia Gradvall, ordförande, Dramatikerförbundet.

– Dramatikerförbundet har alltid värnat radiodramatiken och vi ser med oro på den utveckling som nu sker. Nu mer än någonsin behöver vi runt om i Europa en oberoende radiodramatik, fortsätter Pia Gradvall.

Loading...