Just nu pågår förhandlingar i Europaparlamentet om ett nytt upphovsrättsdirektiv, det så kallade DSM-direktivet. Förslaget har varit uppe för debatt under stora delar av året och förslaget har omgärdats av en enorm lobbying från plattformsföretagen (till exempel Facebook, Youtube och Google).Dramatikerförbundet är av åsikten att direktivet är bra och förstärker upphovspersoners rättigheter. Upphovsrättsskyddat material som distribueras genom plattformarna måste gå att få betalt för. Också den så kallade transparenstriangeln som ger upphovspersoner insyn i var och hur ens verk används är av stor vikt. Om detta och mycket mer handlar direktivet om. Lagarna kring upphovsrätten måste moderniseras till upphovspersonernas fördel, och detta bidrar direktivet till. Denna åsikt delar vi med många av våra europeiska kollegor och vi har därför skrivit på ett uttalande om vikten av ett nytt upphovsrättsdirektiv.

Du kan läsa uttalandet här.

Loading...