Jag och många andra läste Johan Hiltons artikel i DN (30/5) om att det är så svårt att få läsa dramatik i bokform. Debatten har fortsatt i Aftonbladet med Barbro Westlings inlägg (2/6) och Berit Gullbergs svar (11/6). Jag ställde några frågor till förbundsekonom och projektledare för DramaDirekt, Johanna Granholm.

 Vad gör Dramatikerförbundet för att öka tillgängligheten för svensk dramatik?

-Det är så bra att Johan Hilton tar upp det här, för Dramatikerförbundet arbetar just nu med att öka tillgängligheten genom att modernisera vår digitala pjäsbank för nyskriven dramatik, DramaDirekt. Från starten fram till nu har pjäsbanken växt och rymmer sammanlagt 1400 pjäser fördelat på 600 författare.  När DramaDirekt startades redan 1997 hade den svenska utgivningen av dramatik nästan upphört och ett stort behov fanns att fylla den luckan. Målsättningen med DramaDirekt har varit att se till att svensk dramatik både blir tillgänglig för det professionella teaterlivet och för allmänheten samt att den bevaras för framtiden. Kulturrådet har också tagit det här på allvar och gett oss stöd under alla år.

Varför är det viktigt att kunna läsa svensk dramatik?

-Den svenska dramatiken är en viktig del av litteraturen. Som tidigare nämnt är utgivningen av svensk och utländsk dramatik idag närmast obefintlig och dramatiken håller på att nästan helt försvinna från den litterära arenan. Detta är något som kan få konsekvenser på många sätt, inte minst för scenkonsten i stort. Att kunna bevara och skapa möjligheter för läsning av dramatik hjälper till att lyfta fram nyskriven dramatik och att den då blir en del av vår samtida litteratur.

Drama Direkt riktar sig ju till yrkesutövare, skulle Drama Direkt kunna rikta sig även mot en intresserad allmänhet?

-Det är endast nedladdning av pjäser som kräver lösenord. Idag har alla möjlighet att beställa böcker via print on demand hos DramaDirekt!  Vi säljer inga stora upplagor men det kommer hela tiden beställningar!

För DramaDirekt är det av största vikt att kunna nå ut till så många som möjligt för att sprida dramatiken. Både kulturpolitiskt men även i ett kulturarvssyfte. Nu när vi moderniserar hemsidan hoppas vi även kunna sälja e-böcker inom en snar framtid. Och om möjligt hitta samarbeten med bibliotekens e-bokstjänster.

Ja, ni håller på att göra om Drama Direkt nu. Kan du berätta något om vad som kommer att hända?

-DramaDirekts hemsida har inte uppdaterats sedan 2005 vilket är en lång tid i den digitala världen. Men med det efterlängtade bidraget från Kulturrådet som DramaDirekt erhöll i vintras har äntligen ombyggnationen påbörjats! Strukturen med allmänna köp, professionellt login och dramatikers pjäsinläggning kvarstår, men vi kommer bli uppdaterade, snabbare och smidigare.  Tidigt i höst ska vi också ordna ett seminarium med alla tänkbara intressenter för att skapa intresse och samarbete som kan lyfta fram läsning av dramatik på olika sätt!

Om man som medlem i Dramatikerförbundet vill läsa pjäser på Drama Direkt, hur gör man då?

-Som enskild medlem kan man inte få inlogg – men ofta kan dramatiker via förlagen få läsa manus. Vi arbetar på att även detta ska bli lättare i framtiden.

Många av pjäserna i Drama Direkt är såna som är förlagda på teaterförlag. Har teaterförlag ett intresse av pjäserna ska tillgängliggöras? Eller minskar det intresset för att de ska spelas?  

-DramaDirekt har ett nära samarbete med förlagen och har sedan starten en struktur för hur vårt samarbete ser ut. Om en teater laddar ned en pjäs så går ett mejl iväg till det antingen författaren eller förlaget – på det sättet så fungerar det på samma sätt som om förlaget själva sänt iväg pjäsen.

Går det att få in i avtal med teatrar att de ska tillgängliggöra pjästexten i samband med premiär?

-Detta är något som vi har pratat mycket om nu vid ombyggnaden av DramaDirekt.  Säkert är det en möjlighet att skapa samarbeten där teatrarna ger sina besökare en kod som ger dom möjlighet att läsa pjäsen via DramaDirekt. Det här är en av de saker vi ska ta upp med teatrarna under hösten och hoppas på att kunna vidareutveckla.

Om man som dramatiker själv vill offentliggöra sina pjäser, t.ex. som e-bok, eller pdf. Finns det nåt man ska tänka på då?

-Att ha någon information i boken om hur man kan få tillstånd att spela pjäsen. Samt gärna se till att vi får reda på att utgivningen finns. Man kanske ändå skulle vilja att pjäsen också ska finnas i DramaDirekt.

 

Text: Daniel Karlsson, redaktör

 

 

Loading...