I december-januari genomförde Federation of Screenwriters in Europe (FSE) en enkät bland audiovisuella författare i Europa. Nu har de första resultaten presenteras och de berör främst de audiovisuella författarnas inkomst.

Bland annat visar resultaten på att manliga audiovisuella författare tjänar 30.000 euro före skatt per år och 25.000 euro kommer från inkomster som manusförfattare. Kvinnliga audiovisuella författare tjänar mindre än sin manliga motsvarighet, 27.000 euro före skatt per år, där 23.500 euro kommer från inkomster som manusförfattare.

Enkätresultaten visar också att manusförfattare arbetar långa dagar och 56 % anger att det är vanligt förekommande med obetalt arbete under utvecklingsfasen av ett projekt.

Vidare visar resultaten på att 2 av 3 behöver andra inkomster för att få ihop ekonomin. Det rör då annat yrkesrelaterat arbete, icke yrkesrelaterat arbete samt partners inkomst. 44 % av de som svarat uppger att de inte hade klarat sig utan inkomster från andra håll än själva arbetet som manusförfattare.

Fler resultat kommer att presenteras löpande och slutrapporten förväntas vara klar i september. Du kan ta del av de första resultaten här.

Loading...