Dramatikerrådet inom Sveriges författarfond utlyser arbetsstipendier för dig som skriver tv, film, teater och radio och till dig som är översättare av dramatik.

Arbetsstipendierna är på ett, två och fem år. I år har även anslaget till Dramatikerrådet ökat vilket gör att fler arbetsstipendier kan delas ut.

Dramatikerrådet utlyser även ett dramatikerstöd som är ett statsbidrag som riktar sig till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Cirka 3,5 miljoner kommer i år att fördelas till detta ändamål. Ansökan görs gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk.

För att läsa mer och för att ansöka läs mer här.

Loading...