Torsdagen den 26 oktober arrangerade förbundet det tredje och avslutande seminariet inom ramen för Tillväxtverksprojektet ”Affärsutveckling för kreatörer i den digitala världen”. Projektet som har dirivts tillsammans med Teaterförbundet har varit mycket lyckat och förbundet har fått djupare kunskaper inom området. Nu när projektet är avslutat tar förbundet med sig kunskaperna in i det dagliga arbetet för att stärka medlemmarnas rättigheter i den digitala världen.

I samband med projektet har broschyren ”Drama driver utvecklingen – men vad händer med våra rättigheter?”. I denna kan man ta del av de olika typer av licensiering som finns på marknaden samt en framtidsspaning inom området. Du hittar broschyren här.

Mer information om projektet kommer på årsmötet.

Loading...