Nu betalas ersättningar för Öppet Arkiv ut

Måndagen den 16 oktober påbörjades utbetalningen av ersättningar för medverkan i Öppet Arkiv för åren 2013 och 2014. Innehållet har varit ett urval av SVT:s egenproducerade program från arkiven sända före 1 juli 2005.

– Vi är glada att ersättningarna för Öppet Arkiv nu kunnat fördelas och komma rättighetshavarna till del. Det har tagit lite längre tid att komma i mål med fördelningen av Öppet Arkiv-ersättningarna än för våra redan etablerade ersättningar för t ex vidaresändning av tv, säger Mattias Åkerlind, vd Copyswede.

Den avtalslicens som gjort ersättningen möjligt för program publicerade ur tv-bolagets 50-åriga arkiv är ny. Licensen motverkar inlåsning av material, det vill säga gör det tillgängligt och ger samtidigt rättighetshavare en viss ersättning.

För att få ut individuella ersättningar till så många som möjligt och inte förlora för stor andel i administrationskostnader, har vi istället för att betala ut små belopp valt att använda en betydande del av ersättningen till stipendier. Dramatiker och manusförfattare som medverkat i Öppet Arkiv 2013-2014, och sänts före 1 juli 2005, kommer kunna söka stipendier av Dramatikerförbundet. Information om stipendierna och hur man ansöker kommer senare under året.

Frågor om ersättningarna för Öppet Arkiv hänvisas till Dramatikerförbundets förbundsdirektör Susin Lindblom.

Loading...