Dramatikerrådet inom Sveriges författarfond utlyser tioårigt långtidsstipendium och konstnärsbidrag till manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik. Sista ansökningsdag 15 mars 2017 med beslut i april/maj. Information och ansökningsblankett finns att ladda ner nedan eller via e-tjänst på svff.se.

Ladda ner ansökningsblankett för bidrag till dramatiker här.
Ladda ner informations-pdf för bidrag till dramatiker här.

Dramatikerrådet fördelar även dramatikerstöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Stödet ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt radio- och tv‑bolag. Ansökan görs gemensamt av upphovspersonen och den som vill uppföra verket. Sista ansökningsdag 15 mars 2017 med beslut i april/maj.

Ladda ner ansökningsblankett för dramatikerstöd här.
Ladda ner informations-pdf för dramatikerstöd här.

2017-02-15

Loading...