I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir ett eget pensionssparande allt viktigare. Utan det kan det vara svårt att komma upp till en rimlig nivå på den framtida pensionen. Ett försäkringsskydd är också viktigt om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Anställda får oftast ett grundskydd i form av tjänstepension, livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring genom jobbet. Men många av våra medlemmar är egenföretagare och saknar detta.

Som egenföretagare är pension och försäkringar något som du själv måste ta ansvar för. Vi vet att det kan vara krångligt och tidskrävande. Därför har vi tillsammans med PP Pension tagit fram Dramatikerpaketet. Det behöver inte ta mer än en timme att skaffa sig en bra grund.

Paketet består av två delar: Ett pensionssparande för framtiden, och de försäkringar du behöver just nu. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att få ett bra skydd för dig och din familj. Paketet är extra prisvärt och har villkor du normalt bara kan få om du ingår i en större grupp.

Mer information om Dramatikerpaketet hittar du på pppension.se/dramatiker.

2016-10-27

Loading...