Dramatikerförbundet i tre av Filminstitutets nya branschråd

Dramatikerförbundet tar emot den glädjande nyheten om utökad representation i Filminstitutets branschråd. Råden ska stärka inflytandet för branschens aktörer i den nya statliga filmpolitiken. Efter en remissomgång och ett omarbetat förslag från Filminstitutet representeras Dramatikerförbundet nu i rådet för utveckling och produktion, rådet för spridning och visning och rådet för filmarvsfrågor.

– Svensk film kan och förtjänar bättre. Manusförfattaren har därför en självklar och viktig roll i den nya filmpolitiken. Dramatikerförbundet har arbetat hårt för att manusförfattarens kunskap och erfarenheter tas tillvara. Vi ser fram emot ett kreativt och fruktsamt samarbete med Filminstitutet och resten av filmbranschen, säger Pia Gradvall, ordförande i Dramatikerförbundet.

Läs mer om branschråden på filminstitutet.se.

2016-10-03

Loading...