Innan sommaren träffade Dramatikerförbundet kulturminister Alice Bah Kuhnke. Här är den sammanställning av våra kulturpolitiska förslag och uppmaningar kring allt från bevarandet av svensk dramatik till inflytandet i den nya filmpolitiken som kulturministern fick.

.
Kulturpolitiska förslag

.
Bevarande och spridning av svensk dramatik

Återinför det riktade stödet till pjäsbanken DramaDirekt för spridning av samtida svensk dramatik. Ge i uppdrag till en myndighet, förslagsvis Kungliga biblioteket, att ta fram ett förslag kring hur äldre dramatik ska bevaras för framtiden.

Dramatikerrådet

Förstärk Sveriges författarfonds medel till Dramatikerrådet, både avseende konstnärsbidragen (till manusförfattare, dramatiker och översättare) och stödet till inköp av svensk dramatik. Stödordningarna har kraftigt urholkats i jämförelse med biblioteksersättningens utveckling.

Kartläggning och analys

Ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att kartlägga och analysera utvecklingen kring svensk dramatik på de offentligt finansierade teatrarna inklusive fria grupper.

.
Kulturpolitiska uppmaningar

.
Filmpolitiken

Bevakning av manusförfattares verkliga inflytande i den nya filmpolitiken.

Upphovsrätt

Frågan kring framtida ersättningar – nej till utköp av upphovsrätten.

Inkomstgarantierna

Vilken effekt har avskaffandet av de statliga inkomstgarantierna haft för meriterade kulturskapare?

2016-09-01

Loading...