Högsta domstolen fattade den 10 juni beslut om att iPhones omfattas av reglerna för privatkopieringsersättning. Domen är ett viktigt framsteg för manusförfattare, författare, skådespelare och musiker som nu äntligen kan få betalt för den privatkopiering som skett av deras verk.

– Domen är väntad men varmt välkommen. Många kulturskapare är glada idag. De har väntat på sina ersättningar i flera år när stora elektronikföretag vägrat betala, drivit politiska kampanjer och rättsprocesser mot dem, kommenterar Mattias Åkerlind, VD Copyswede.

Copyswede är beredd att nu gå vidare och förhandla om ersättningarnas storlek med elektronikbranschen för att komma fram till en rimlig nivå på ersättningarna.
– Det har varit en lång process med flera rättsliga avgöranden som alla gått kulturskaparnas väg. Domen ger ett tydligt besked om att lagen ska förstås som att även multifunktionella produkter ska omfattas av ersättningsordningen. Domen visar att lagen är modern och tydlig – den ger kulturskapare rätt till ersättning även när tekniken förändras. Det är precis vad lagstiftarna önskat, fortsätter Mattias Åkerlind.

Den 9 juni kom också ett klargörande från EU-domstolen om att finansiering av privatkopieringsavgifter från den allmänna statsbudgeten inte är tillåtet. Finansiering av privatkopiering direkt ur statsbudgeten som vissa aktörer föreslagit är således inte förenligt med EU-rätten.

Copyswede hoppas att domen innebär en nystart för partsrelationerna inom privatkopieringssystemet.
– Vi hoppas att arbetet med att gemensamt utveckla samarbetet kan påbörjas under 2016 och vi bjuder därför in dessa företag och deras organisationer till dialog och förhandlingar, avslutar Mattias Åkerlind.

Om privatkopieringssystemet

EU och riksdagen har bestämt att kulturskapare har rätt till ersättning när någon lagligt kopierar ett verk för privat bruk. Motsvarande regler gäller i hela EU. Avgiften tas ut på de produkter där privatkopiering görs, t ex hårddiskar och brännbara cd/dvd-skivor. I och med den nya domen är det klarlagt att även smartphones och andra produkter omfattas av ersättningsordningen. I Sverige betalas avgiften av de elektronikföretag som importerar produkterna. Pengarna samlas sedan in och fördelas av kulturskaparnas företrädare i systemet, som är Copyswede. Enskilda kulturskapare får därefter sina ersättningar fördelade antingen direkt från Copyswede eller via Teaterförbundet, Sami eller Stim.

Innebär detta att kulturskaparna får betalt nu?

Ja, men samtidigt inleds troligen förhandlingar om ersättningsnivåerna.

Vad rör det sig om för summor?

Det är svårt att säga i detta skede eftersom ersättningen kommer att bestämmas i förhandlingar med branschen.

Elektronikbranschen menar att detta innebär att Sverige bör införa en annan modell, där staten betalar avgiften. Vad tycker Copyswede om det?

Sverige har ett modernt och välfungerande system för privatkopiering. Ett nytt klargörande från EU-domstolen innebär att finansiering av privatkopieringavgifter från den allmänna statsbudgeten inte är tillåtet. Finansiering av privatkopiering direkt ur statsbudgeten som vissa aktörer föreslagit är således inte förenligt med EU-rätten.

Blir elektronik dyrare nu?

Erfarenheten från andra länder och produkter är att privatkopieringsavgiften i regel inte påverkar priset mot konsument i någon större utsträckning. Det är dock upp till dessa leverantörer att avgöra.

Högsta domstolens pressmeddelande och dom finns att läsa på hogstadomstolen.se.

2016-06-10

Loading...