Nordic Women in Film (nordicwomeninfilm.com) är en kunskapsbank och inspirationskälla om kvinnor i svensk film. En samling av namn, aktuella porträtt, fördjupande artiklar, intervjuer, filmklipp och nyheter som verkar för att sprida kunskap och medvetenhet om kvinnors professionella insatser på filmens område, i ett historiskt perspektiv och i samtiden.

Ambitionen är att skriva om – och skriva om – den rörliga bildens historia i Norden ur ett feministiskt perspektiv och att berika filmhistorien, fylla i luckor och låta fler vara med och skapa den i framtiden.

Bidra gärna med tips på kvinnliga manusförfattare som du tycker ska finnas med, mer information om de som redan är med eller tips på annat material du skulle vilja se genom att mejla till nordicwomeninfilm@filminstitutet.se.

2016-05-25

Loading...