Henning Mankells stipendium delas årligen ut till en dramatiker som ”genom sitt arbete visat socialt och politiskt engagemang samt intresse för Sveriges förhållande till omvärlden”. 2015 års stipendium på 100 000 kronor mottogs av dramatikern Paula Stenström Öhman under Dramatikerförbundets årsmöte den 26 november.

Motiveringen lyder:

Hon lyckas, med sina verk
av högsta konstnärliga halt,
göra teatern angelägen.

Det är svårt, att alltid komma ihåg,
att det finns andra perspektiv
än ens eget, och se vikten av
att undersöka dem.

Det blir än mer mödosamt,
att visa på allas vårt ansvar
för de komplexa situationer,
som vuxit fram, som konsekvenser
av samhällets utveckling.

Och det kan verka nästan omöjligt,
att aldrig glömma världens smärta
och medmänniskans lidande,
och försöka göra nånting åt det.

Den som har sitt sociala engagemang,
som ledstjärna och drivkraft för
de eftersträvansvärda konstnärliga
resultaten,
går i de fotspår som var
Henning Mankells.

Paula Stenström Öhman

Paula Stenström Öhman är dramatiker, regissör och konstnärlig ledare på scenkonstkompaniet Lumor tillsammans med Oskar Thunberg. Paula har en akademisk bakgrund inom kriminologi, socialantropologi och statsvetenskap, och på meritlistan finns bland annat People Respect Me Now, Mellanhavandet, Materia, Nu är du inte så kaxig och Hon finns inte med på fotografiet.

Om stipendiet

Henning Mankells Stiftelse inrättades 1998 genom en gåva från författaren Henning Mankell och förvaltas idag av Dramatikerförbundet. Tidigare års stipendiater har varit bland andra Gertrud Larsson, Dennis Magnusson, Sofia Fredén, Christina Ouzounidis, Mia Törnqvist, Manuel Cubas, Daniela Kullman, Rasmus Lindberg och Sara Stridsberg. Stipendiet är idag det största stipendiet för dramatiker i Sverige.

2015-11-27

Loading...