Årets ALIS-pris Upphovsrättens hjälte 2015 gick till Union of Belarusian Writers för att ha värnat, hävdat och slagits för upphovsrätten. Priset delades ut på Bokmässan i Göteborg den 25 september.

Union of Belarusian Writers (UBW) är ett oberoende författarförbund som arbetar under svåra politiska förhållanden, i ett land vars regim motarbetar och förföljer alla oberoende organisationer och initiativ, och där författare som inte är lojala mot regimen har mycket svårt att gör sina röster och sina författarskap hörda. Upphovsrätt är ett nytt område för UBW och kunskapen bland medlemmarna och i det belarusiska samhället i stort är låg. Den belarusiska regimen har inrättat ett eget statskontrollerat författarförbund och motarbetar UBW på många sätt.

Trots detta har UBW kunnat utveckla sin organisation till ett modernt, europeiskt författarförbund som bevakar och försvarar sina medlemmars rättigheter, bland annat på upphovsrättsområdet. UBW jobbar aktivt med att öka och sprida kunskapen om upphovsrätt, och tillhandahåller juridisk hjälp till medlemmar och andra i frågor kring upphovsrätt.

Union of Belarusian Writers får det fjortonde ALIS-priset med motiveringen:

En växt kan tvingas leva under svåra förhållanden.
En översvämning, en tyfon eller ett vulkanutbrott

kan få marken att erodera eller vattnet att dränka dess rötter.

Plötsliga naturkatastrofer kan drastiskt förändra levnadsbetingelserna.
En del växter stryker med, andra är starka och sega nog
för att överleva.
En dag, en vecka, ett år.

Men så finns sådana växter,
som har valt en omöjlig växtplats från början.
Som envisas med att leva,
där inga egentliga förutsättningar finns.

De får ta en ständig kamp
för att försvara sin existens
och inte bara överlever, utan utvecklas,
sätter skott, blommar och bär fram
de skönaste frukter att mogna
utan luft, ljus, vatten och skugga.

Och det är som om det vackra, omöjliga livet
på avgrundens rand
inte bara finns för sig själv.
Det ger också ett hopp åt alla andra,
som vill tro att det de gör,
av kärlek till varandra och medmänniskan,
har en betydelse.

Idag är vi här för att uppmärksamma och hylla
en sådan sällsynt växt,
som kommer igen och igen, och
bara växer sig starkare
under de svåraste förhållanden.
Vi kan inte ge någon hjälp av betydelse,
och stödet vi skänker blir symboliskt.
Men vi kan säga, att vi ser –
och hoppas, att bara det
kan vara något värt.

2015-09-25

Loading...