Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

En ny filmpolitik kräver mod

Idag torsdag den 9 juni debatteras den nya filmpolitiken i riksdagen. Vi som gör film hoppas att debatten och riksdagsbehandlingen blir respektfull. Utredningsarbetet har varit grundligt med syfte att bygga en ny struktur som ger ett starkt och vitalt filmliv med större inflytande till upphovspersoner. Till förslaget om fortsatt utredning är svaret ett kraftfullt Nej! Ytterligare utredning innebär att svensk filmpolitik tappar tempo.

Vi som gör film i Sverige har hela tiden varit mycket positiva till regeringens besked att avveckla filmavtalet. Vi välkomnar en statlig filmpolitik som en del av kulturpolitiken. Äntligen! Svensk film förtjänar ett modigt och osentimentalt grepp för att kunna utvecklas vidare.

Det är inte ”en taffligt beredd skrivbordsprodukt” som Allianspartierna vill få det att framstå som i sin artikel i Göteborgs-Posten (160604). Efter år av utredningar fattade kulturminister Alice Bah Kuhnke ett beslut: den här gången skulle alla aktörer på filmområdet komma till tals, inte bara parterna i det tidigare filmavtalet som ofta görs...