Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

Äntligen ny filmpolitik

Sveriges Dramatikerförbund välkomnar kulturminister Alice Bah Kuhnkes tydliga besked om en ny statlig filmpolitik. Detta har under lång tid förordats av Sveriges Dramatikerförbund, som också kämpat länge för ett större inflytande för kreatörerna, säger ordförande Camilla Ahlgren. Manusförfattare som får tid och resurser att utveckla sina projekt inom ramen för en mer långsiktig och kvalitetsinriktad filmpolitik kommer att stärka den...