Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

Kulturskapare slagträn i teknikjättars vinstjakt

I en debattartikel på SVT Opinion står dramatiker, författare, skådespelare, regissörer, musiker, journalister m fl upp för det lagstadgade system som ger dem kompensation för den omfattande privata användning av deras arbetsresultat som sker, och undrar varför elektronikbranschen låter dem vänta på dessa ersättningar.

Stora lönsamma och delvis statligt ägda företag som Telia Sonera vägrar att infinna sig till förhandlingar om s k privatkopieringsersättning, vilket gör att frågan om ersättning till kulturskaparna måste behandlas i långa domstolsprocesser.  Resultatet blir att ersättningen som i många fall resurssvaga dramatiker, författare, skådespelare och musiker m fl har rätt till fördröjs år efter år.

Möjligheten att spara ner en kopia av en tv-serie, film eller ett musikstycke på sin dator, set top-box eller telefon är en viktig del av vårt moderna sätt att konsumera kultur. Detta är lagligt genom en begränsning i den ensamrätt som...