Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

Filmpolitiken måste skapa förutsättningar för konstnärlig utveckling och förnyelse

– Filmen måste bli en prioriterad fråga i kultur- och mediepolitiken. Vi har länge drivit kravet på en statlig filmpolitik och vi tror att detta skapar förutsättningar för konstnärlig utveckling och förnyelse på filmområdet, säger Camilla Ahlgren, ordförande i Sveriges Dramatikerförbund.

Den nya filmpolitiken måste ha ett tydligt uppdrag från regeringen att värna alla aktörer i den så kallade triangeln, som består av manusförfattare, producent och regissör. Tillgång på kvalificerade manusförfattare kräver en strategi från Svenska Filminstitutet, och vi ser idag att medlemmar lämnar långfilm till förmån för television...