Skriver du manus för scen, film, Tv, radio eller nya media? Översätter du scendramatik?

Sveriges Dramatikerförbund värnar om Dina rättigheter!

Som medlem i Dramatikerförbundet får du hjälp att granska och förhandla dina avtal. Vi bevakar din royalty och förhandlar fram ramavtal för film, scen, tv och radio som du automatiskt omfattas av.

Dramatikerförbundet erbjuder också ekonomisk rådgivning. Ska du starta eget, bokföra eller deklarera kan du få personlig rådgivning genom oss.

JA till en helstatlig filmpolitik

Efter åratal av fruktlösa utredningar och en filmpolitik som präglats av ointresse välkomnade Dramatikerförbundet regeringens ambitiösa filmproposition. Att Alliansen och SD i kulturutskottet idag motsätter sig regeringens förslag är minst sagt bekymmersamt.

– För första gången i film-Sveriges historia skulle vi som skriver och gör film äntligen få en aktiv roll i svensk filmpolitik, säger Pia Gradvall ordförande i Dramatikerförbundet. Svensk film förtjänar en modern filmpolitik, inte ännu en utredning som drar ut på tiden och riskerar att befästa gamla maktstrukturer.

 

Kontakt
Susin...